Политика за качество и политика за информационна сигурност

В рамките на прилагането на стандартите  ISO 9001:2015 и ISO 27001:2013, компанията SEE Digital е приела Политика за качество и Политика за информационна сигурност.

Политиките за качество и информационна сигурност отразяват общите намерения и управлението на организацията, които се отнасят до качеството и сигурността на информацията, както са официално изразени от висшето ръководство.

QP.001_2019 Политика за качество

ISP.318_2019 Декларация за информационна сигурност