Фирмена презентация – Q3 2020

  • Home
  • News
  • Фирмена презентация – Q3 2020

Фирмена презентация – Q3 2020

Към края на една много предизвикателна и напълно различна година, с голяма гордост и удовлетворение проведехме фирмена презентация, за да отбелжим успешното завършване на третото тримесечие Q3. Със сигурност можем да кажем, че ще започнем четвъртото тримесечие с положителния резултат и постижението от предишното, както и с още по-голяма мотивация да бъдем една крачка по-близо до постигането на нашата бизнес мисия.

Завършваме 2020 година със значителен брой успешно реализирани проекти, внедрени решения, използване на най-нови технологии и доволни клиенти. Най-важното обаче е, че завършваме текущата година със здрави и щастливи колеги. Успяхме да се адаптираме изцяло към сегашния начин на работа от разстояние, като поставяме безопасността на служителите на първо място, но в същото време поддържаме максимална производителност и ефективност. Тази година голям брой феноменални и изключителни хора се присъединиха към семейството на sTech, за да можем лесно да постигнем всички поставени цели. Точно това е основата на една дълголетна, стабилна и сигурна компания, която непрекъснато се учи и се стреми да бъде по-добра всяка следваща година. С надеждата и мотивацията, че ще останем такива, ние стъпваме здраво в четвъртото тримесечие Q4!