ECM i BPMS

SEE Digital je uspešno implementirao ECM u sledećim UNIQA kompanijama:

 • UNIQA Hrvatska
 • UNIQA Srbija
 • UNIQA Crna Gora
 • UNIQA Bugarska
 • UNIQA Bosna

Isti sistem se već godinama koristi u UNIQA kompanijama u Austriji, Češkoj, Slovačkoj, Mađarskoj, Poljskoj…

ECM – Enterprise Content Management

*Sistem za upravljanje dokumentima

ECM je kompletno rješenje za pretvaranje papirnih dokumenata u elektronske, jednostavan za pretraživanje i upravljanje sačuvanim dokumentima pomoću unaprijed definiranih i mapiranih poslovnih procesa.

KOMPONENTE

Scan i Capture Client

 • Scan klijent se koristi za pretvaranje papirnih dokumenata u elektronski format.
 • Capture client se koristi za indeksiranje dokumenata, dodjeljuje unaprijed definirani skup atributa za svaki skenirani ili uvezeni dokument
 • Slanje dokumenata u arhivu – sofisticirani i sigurni centar za podatke

ECM Client

Web bazirani klijent za brzo i jednostavno pretraživanje i pregled dokumenata sa strogo definiranim korisnicima i korisničkim ulogama.

 • Alati za praćenje i izvještavanje
 • Kompletno praćenje DMS-a
 • Kreiranje različitih DMS izvještaja i statistike

Web usluge

Web usluge se koriste za integraciju sa drugim IT sistemima. Akcije koje se mogu izvoditi na web klijentu mogu se obavljati i putem web servisa: upload, download, pretraživanje, promjena atributa, premještanje iz jedne arhive na drugu…

Integracija ECM-a sa postojećim IT rješenjima u kompaniji značajno povećava vrijednost i upotrebljivost svih sistema.

SEE Digital je uspješno implementirao ECM u sljedećim UNIQA kompanijama:

 • UNIQA Hrvatska
 • UNIQA Srbija
 • UNIQA Montenegro
 • UNIQA Bugarska (u Bugarskoj se uspješno koristi i kao sistem za obradu šteta)

BPMS – Sistem upravljanja poslovnim procesima

Sistem upravljanja poslovnim procesima (BPMS) je web klijent za upravljanje poslovnim procesima i BPMS bazama podataka.

BPMS je blisko integriran sa ECM-om, a sa dodatnim funkcionalnostima kao što su integracija email-a, SLA menadžment itd… može značajno utjecati na povećanje produktivnosti kompanije čineći poslovne procese fleksibilnim i jednostavnim za upravljanje.