IT Usluge

Naši inženjeri su vrhunski stručnjaci u oblastima:

 • Active Directory
 • Vmware
 • Cisco
 • Fortinet
 • MS Windows OS + MSSQL
 • Linux
 • Avaya, IP Telephony
 • Jira/Confluence

Odeljenje za upravljanje IT uslugama pruža IT usluge koje su fokusirane, usmjerene ka klijentima i čiji su troškovi optimizirani, a pokrivaju više faza, od definiranja strategije i usluga, preko dizajna, tranzicije, do operacija i kontinuiranih poboljšanja.

Mi stvaramo, pružamo i podržavamo:

 • Visokokvalitetne IT usluge, u pogledu dostupnosti, kontinuiteta, kapaciteta i bezbijednosti resursa za region jugoistočne Evrope
 • Standardizaciju IT usluga
 • Usluge u skladu sa strategijom UI grupe, SEE regije i poslovnom strategijom klijenata

Naša infrastruktura zasnovana na cloud-u kontinuirano podržava neke od glavnih poslovnih procesa naših klijenata u jugoistočnoj Evropi i drugim zemljama u UI grupe, uključujući:

 • BPMS (Bugarska, Srbija, Hrvatska, Crna Gora)
 • Jira / Confluence (Bugarska, Srbija, Mađarska, Hrvatska, Crna Gora, Slovačka, Rumunija, Bosna i Hercegovina)
 • SEE Kontakt centar (Bugarska, Srbija, Hrvatska, Crna Gora)
 • DMS Web Services (Bugarska, Srbija, Hrvatska, Crna Gora)
 • Regionalne WAN konekcije (Srbija, Hrvatska, Crna Gora, Bosna i Hercegovina)