Politika kvaliteta i politika informacione bezbjednosti

Kompanija SEE Digital je u okviru primjene standarda ISO 9001:2015 i ISO 27001:2013 usvojila Politiku kvaliteta i Politiku informacione bezbjednosti.

Politikama kvaliteta i informacione bezbjednosti prikazuju se sveobuhvatne namjere i vođenje organizacije, koji se odnose na kvalitet i bezbjednost informacija, kako ih zvanično izražava najviše rukovodstvo.

QP.001_2019 Politika kvaliteta

ISP.318_2019 Izjava o informacionoj bezbjednosti