Dr. Vidan Markovic, CEO

Dr. Vidan Markovic, CEO

Početak 2018. godine označio je dolazak našeg novog generalnog direktora, prof. Dr Vidana Markovića, uspješnog vrhunskog menadžera u oblasti informacionih tehnologija i osiguranja.

Osim impresivnih rezultata postignutih u poslovnom okruženju, već dugi niz godina radi kao profesor na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, kao i na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

Vidanovo međunarodno iskustvo, stečeno u Kanadi i Srbiji, omogući će dalji razvoj sTech-a i poboljšaće svakodnevne radne procese.