Prezentacija strategije kompanije zaposlenima – mart 2019.

Prezentacija strategije kompanije zaposlenima – mart 2019.

Prvi kvartal ove kalendarske godine obilježen je prezentacijom za sve zaposlene na kojoj smo predstavili najveća dostignuća 2018. godine, kao i definisane planove za 2019. godinu.

Zaposlenima se prvo obratio generalni direktor kompanije prof. dr Vidan Marković, koji je naglasio važnost transparentnosti i timskog rada za implementaciju strategije kompanije, nakon čega je CITO/COO SEE4 Regije i generalna direktorka UNIQA Srbija Gordana Bukumirić, predstavila strateški i finansijski plan regiona, čiji je krajnji cilj povećanje profitabilnosti i kvaliteta pruženih usluga našim klijentima.

Upravnici odeljenja, zajedno sa ključnim ljudima koji su odgovorni za implementaciju strategije, govorili su o našim zajedničkim uspjesima i postignućima za prethodnu godinu, zajedno sa novim ambicioznim projektima na kojima trenutno radimo i koji nas očekuju u budućnosti.