IT Usluge

Naši inženjeri su vrhunski stručnjaci u oblastima:

 • Active Directory
 • Vmware
 • Cisco
 • Fortinet
 • MS Windows OS + MSSQL
 • Linux
 • Avaya, IP Telephony
 • Jira/Confluence

Sektor za upravljanje IT uslugama obezbeđuje IT usluge koje su fokusirane, prilagođene klijentima i troškovno optimizovane, i koje obuhvataju nekoliko faza, počev od definisanja strategije i usluge, preko dizajna, tranzicije, do operacija i kontinuiranih poboljšanja.

Mi stvaramo, pružamo i podržavamo:

 • Veoma visok kvalitet IT usluga, iz domena dostupnosti, kontinuiteta, kapaciteta i bezbednosti resursa za region jugoistočne Evrope
 • Standardizaciju IT usluga
 • Usluge usaglašene sa UI grupnom strategijom, SEE regijom i poslovnom strategijom klijenata

Naša infrastruktura zasnovana na cloud-u kontinuirano podržava neke od glavnih poslovnih procesa naših klijenata u regionu jugoistočne Evrope i drugim zemljama UI grupacije, uključujući:

 • BPMS (Bugarska, Srbija, Hrvatska, Crna Gora)
 • Jira / Confluence (Bugarska, Srbija, Mađarska, Hrvatska, Crna Gora, Slovačka, Rumunija, Bosna i Hercegovina)
 • SEE Kontakt centar (Bugarska, Srbija, Hrvatska, Crna Gora)
 • DMS Web Services (Bugarska, Srbija, Hrvatska, Crna Gora)
 • Regionalne WAN konekcije (Srbija, Hrvatska, Crna Gora, Bosna i Hercegovina)