Prezentacija kompanije – Q3 2021

Prezentacija kompanije – Q3 2021

Treći kvartal 2021. godine za nas je bio vrlo dinamičan, ispunjen mnogim važnim projektima i praćen velikim izazovima.

Jedan od glavnih zadataka koji smo imali je uključivanje UNIQA Montenegro u sistem SCore 2.0, što je uspješno obavljeno, a sada je važno da u narednom periodu pustimo UNIQA Srbija u proizvodnju. Projekti sa UNIQA Hrvatska i UNIQA Bosna teku po planu, dok je aplikacija Claims u proizvodnji u svim zemljama osim Bugarske, gdje smo upravo po planu pokrenuli Cliams projekat. Upravljanje podacima o klijentima je podignuto na najnoviju arhitekturu softvera baziranu na mikroservisima. S tim u vezi, aktivno radimo na reinženjeringu arhitekture čitavog našeg sistema u skladu sa najboljom praksom i upotrebom najnovijih tehnologija. Naš softver već radi u Cloud okruženju, ali u narednom periodu želimo da podignemo prednost korišćenja Cloud-a u arhitekturi našeg sistema na viši nivo.

U Q3 smo uspešno održali SCORE4SEE trening za implementaciju agilnog razvoja u okviru Project Management-a zajedno sa kolegama iz regiona i sa ponosom možemo reći da ćemo nastaviti u tom pravcu. Poslovanje je u stalnim promjenama i transformacijama, a na nama je da podržimo te promjene i omogućimo kontinuirano stvaranje nove vrijednosti uz pomoć lako i brzo dostupne, standardizirane i intuitivne tehnologije. Takođe, proces primjene naučenih lekcija nam je veoma važan, kako bismo iz perioda u period bili uspješniji. Veliki broj internih procesa i procedura podigli smo na viši nivo, a istovremeno jačamo i po broju zaposlenih. Iako nam je žao što ne možemo fizički biti bliže kolegama, želimo poboljšati osjećaj pripadnosti timu, pa smo osmislili nekoliko zanimljivih projekata virtuelne interne socijalizacije koje ćemo realizovati u narednim kvartalima.

Vođeni dosadašnjim uspjesima, hrabro idemo ka posljednjem kvartalu 2021. i izazovima koji nas nestrpljivo očekuju u 2022. godini!