Компанията SEE Digital е споделен доставчик на услуги за застрахователните компании UNIQA в региона на Югоизточна Европа, a главният фокус на търговските ѝ дейности са ИТ решения, бизнес анализ, управление на проекти, целенасочен бизнес модел и моделиране на застрахователни продукти. Компанията е основана през 2012 година като съвместна инициатива в региона, с цел да се съберат най-добрите екипи, които с изключителните си знания и умения ще осигурят дългосрочно качество на услугите чрез непрестанен напредък.

ИТ следва бизнеса

Ние проектираме, внедряваме и управляваме най-новите ИТ услуги и решения за застрахователните компании. SEE Digital „cloud“ системите, със стабилна политика за безопасност и надеждна инфраструктура, предоставят възможност на клиентите да се фокусират на основните си бизнес дейности и да осъществят уникалните си бизнес цели. Продължаваме да надхвърляме очакванията на своите клиенти в динамичната бизнес среда, увеличавайки стойността на продукта, като същевременно намаляваме времето и финансовите разходи за постигане на оптимални резултати.

Вие сте човек, който желае да учи, отворени сте за нови възможности, интересувате се от изучаване на застрахователния бизнес. Желаете да бъдете част от екипа от международни експерти, които притежават изключително образование и опит и да бъдете в крак с новостите. Цените стабилното партньорство, дългосрочната визия, ангажираността към изпълнението на важни стратегически проекти. Предпочитате да работите в среда, която насърчава служителите, разпознава талантите и предоставя възможности за кариерно развитие.

Вие сте човек, който поема инициативата – регистрирайте се, станете част от нашия екип!

Oтворени позиции