ECM и BPMS

SEE Digital успешно внедри ECM в следните компании UNIQA:

 • UNIQA Хърватия
 • UNIQA Сърбия
 • UNIQA Черна Гора
 • UNIQA България
 • UNIQA Босна

Напълно същата система се използва от години в компаниите на  UNIQA в Австрия,Чехия,Словакия, Унгария, Полша…

ECM

*Система за управление на документи

ECM представлява цялостно решение за конвертиране на хартиени документи в електронни, лесно търсене и управление на съхранените документи с помощта на предварително дефинирани и картографирани работни процеси.

КОМПОНЕНТИ

Scan и Capture client

 • Scan client се ползва за конвертиране на хартиени документи в електронен формат
 • Capture client се използва за индексиране на документи, задаване на предварително определен набор атрибути за всеки сканиран или внесен документ
 • Изпращане на документи в архив – усъвършенстван и сигурен център за данни

ECM client

Web based client за бързо и лесно търсене и преглед на документи със строго определени потребители и потребителски права

 • Инструменти за мониторинг и докладване
 • Пълно наблюдение на DMS
 • Създаване на различни DMS отчети и статистики
 • Уеб услуги

Уеб услуги

Уеб услугите се ползват за интегриране с други ИТ системи. Действията, които могат да се извършват в уеб клиента, също могат да се извършват чрез уеб услуги: upload, download, търсене, промяна на атрибути, преместване от един архив в друг…

Интегрирането на ECM с вече съществуващи ИТ решения в компанията значително увеличава стойността и използваемостта на всички системи.

SEE Digital успешно внедри BPMS в следните UNIQA компании:

 • UNIQA Хърватия
 • UNIQA Сърбия
 • UNIQA Черна Гора
 • UNIQA България (в България се ползва успешно и като система за обработка на щети)

BPMS

The Business Process Management System (BPMS) е уеб базиран клиент за управление на бизнес процеси и с BPMS задачи.

BPMS e тясно интегриран с ECM, a с допълнителните функции като интеграция на имейл, SLA мениджмънт… може значително да повлияе на повишаването на продуктивността на компанията, правейки бизнес процесите гъвкави и лесно управляеми.