IT Услуги

Нашите инженери са топ експерти в областите:

 • Active Directory
 • Vmware
 • Cisco
 • Fortinet
 • MS Windows OS + MSSQL
 • Linux
 • Avaya, IP Telephony
 • Jira/Confluence

Отделът за управление на ИТ услугите предоставя ИТ услуги, които са фокусирани, приспособени към клиентите и оптимизирани по отношение на разходите, които включват няколко етапа, започващи от определяне на стратегия и услуги, през проектиране, преход, до операции и непрекъснато подобряване.

Ние създаваме, предоставяме и поддържаме:

 • Много висококачествени ИТ услуги по отношение на достъпността, непрекъснатостта и сигурността на ресурсите за региона на Югоизточна Европа
 • Стандартизацията на ИТ услугите
 • Услуги, съгласувани с UI Group, региона на Югоизточна Европа и бизнес стратегията на клиентите

Нашата облачно ориентирана инфраструктура непрекъснато поддържа някои от основните бизнес процеси на нашите клиенти в региона на Югоизточна Европа и други страни от UI Group, включително:

 • BPMS (България, Сърбия, Хърватия, Черна Гора)
 • Jira / Confluence (България, Сърбия, Унгария, Хърватия, Черна Гора, Словакия, Румъния, Босна и Херцеговина)
 • SEE Център за контакти (България, Сърбия, Хърватия, Черна Гора)
 • DMS Web Services (България, Сърбия, Хърватия, Черна Гора)
 • Регионални WAN връзки (Сърбия, Хърватия, Черна Гора, Босна и Херцеговина)