sCore

Използвайки sCore решения, нашите клиенти имат  възможност за:

 • Подобряване на качеството на услугата в ерата на дигитализацията
 • Свързване със системи за работа с полици и клиентска база през различни устройства
 • Гъвкаво оторизиране и удостоверяване
 • Съхраняване на данни и отчитане съгласно наредбите
 • Достъп до потребителски интерфейси на различни езици, работа с множество валути и с по-голям брой клиенти
 • Приспособяване на системата според техните специфични нужди

Системата sCore се прилага и използва в региона на Югоизточна Европа.

sCore е цялостно функционално решение, което поддържа всички ключови бизнес процеси на застрахователната компания, oт издаване на застрахователен договор до процеса на регистрация, обработка и изплащане на щети. Въз основа на опита и нуждите на бизнеса, sCore улеснява застрахователните служители да отговорят на пазарните изисквания и лесно се приспособят към новите тенденции.

Разработили сме модулна и гъвкава система, която поддържа специфичните работни процеси. Системата се основава на модерни ИТ решения, с които оптимизираме оперативните разходи, разходите за поддръжка и разходите за по-нататъшно развитие. Нашите клиенти имат възможност да внедряват модули съгласно техните нужди и бизнес приоритети.

sCore Front офис модули:

sCore POS – Уеб апликация, която поддържа целия жизнен цикъл на договора, с подмодули:

 • Продажба
 • Поддръжка на договора (oтчети, подновяване, анекcи, прекъсване)
 • Конфигурация на продукта

sClaims – решение, което поддържа целия процес на регистрация, обработка и изплащане на щети за всички видове застраховки, с подмодули:

 • ClaimsInfo
 • Claims
 • Complaints

Business Entities – Уеб модул за поддържане на информация за клиенти и всички участници в ключови бизнес процеси.

sCore 2.0

sCore 2.0 е внедрен в подкрепа на всички основни процеси на застраховане, като същевременно предоставя решения за Front Office и Back Office в един изчерпателен софтуерен пакет. Изграден е с помощта на най-новите технологии, които позволяват бързо изпълняване на всички процеси и работни потоци, оставяйки на служителите повече време да се съсредоточат върху важни задачи.

Компактна, мащабируема, сигурна, гъвкава система, разположена в частна, надеждна cloud система, sCore 2.0 осигурява превъзходна производителност. Отворен е за лесна интеграция с други ИТ решения, като същевременно дава възможност за удовлетворяване на бъдещи нужди, ръководени от дигитализацията на застрахователната екосистема.

sCore 2.0 включва всички Front office модули, заедно със следните Back Office модули.

 

Back office модули:

Collection and Disbursement – (C&D) – централен модул за счетоводство на финансови транзакции и осчетоводяване на данни за G/L и подчинени сметки, управление на вземания и задължения, обработка на премии и други плащания, свързани със застраховане, обработка на входящи плащания, както и финансово отчитане.

Commission – модул за управление на застрахователни комисионни, който рационализира и операционализира управлението на сложни изчисления на възнагражденията за търговски сътрудници (за агенти, брокери и др.).

Dunning – модул, който осигурява систематичен метод за проследяване на падежирали фактури, както и методична комуникация с клиентите, за да се гарантира събирането на вземанията.

Reinsurance/Coinsurance modul – гъвкаво, интегрирано решение, което поддържа целия жизнен цикъл на презастраховането и съзастраховането: управление на процеси, счетоводство, както и процес на отчитане.

Documents – Вписване, сканиране, съхранение и разпространяване на документация с възможност за интеграция с външни DMS системи – напълно осигурява работа „без хартия”.