sClaims

Korištenjem modula sClaims, našim klijentima je omogućeno:

  • Povezivanje s sustavom za rad s policama i bazom lica
  • Korišćenje personaliziranih „ToDo“ lista kroz proces obrade
  • Historizacija podataka i praćenje aktivnosti korisnika
  • Pristupanje korisničkim sučeljima na više jezika, rad sa više valuta i sa većim brojem klijenata
  • Prilagodljivost sustava prema svojim specifičnim potrebama
  • Povezivanje s DMS sustavom za rad s elektronskom dokumentacijom

sClaims je u implementaciji i uporabi u SEE regionu.

sClaims modul (dio sCore sustava) je funkcionalno sveobuhvatno rješenje koje pomaže našim klijentima da budu učinkoviti i usredotočeni na svoj rad, koje također pokriva cijeli proces izvještavanja, obrade i plaćanja potraživanja svih vrsta osiguranja, kao i svih pratećih aktivnosti.

Sustav se sastoji od nekoliko pod modula koji omogućuju raznovrsne aktivnosti:

ClaimsInfo – Prijava štete telefonom, email-om, poštom, Viber-om, putem interneta, faksa ili osobno. Zakazivanje procjene šteta vozila i imovine. Rad MedUniqa kontakt centra 24/7.

Claims – Obrada, likvidacija i plaćanje štete. Obrada regresa, sudskih predmeta i praćenje suđenja. Izračuni na temelju procjene ili mišljenja liječnika cenzora. Sve vrste izvješćivanja UNIQA grupaciji i regulatornim tijelima. Generiranje i slanje dopisa korisnicima putem email-a i pošte.

Complaints – Središnji registar pritužbi. Omogućuje prihvaćanje svih vrsta pritužbi, kao i obrade i rješavanja sukladno zakonskim rokovima.

Sve aplikacije sClaims sustava se temelje na pouzdanim Microsoft tehnologijama poput .NET i SQL Server, i obuhvaćaju kako Windows i Web aplikacije, tako i mnogobrojne Win, WCF i REST servise za komunikaciju s vanjskim sustavima.