DOT 2018 – Digitalizacija, osiguranje, tehnologije

DOT 2018 – Digitalizacija, osiguranje, tehnologije

Zaposleni kompanije sTech učestvovali su na ovogodišnjem stručnom skupu u organizaciji Udruženja osiguravajućih kompanija Srbije, pod nazivom “DOT 2018 – Digitizacija, osiguranje, tehnologije”. Na konferenciji održanoj u Aranđelovcu od 5. do 7. oktobra, brojni eminentni predavači predstavili su najnovije trendove u digitalnoj transformaciji poslovanja osiguranja.

Renesan Rajić, vođa tima za DMS / BPMS, predstavio je studiju slučaja o digitalizaciji poslovnih procesa, precizirajući koncept i ističući koristi koje digitalizacija donosi za kompanije, ali i za njihove klijente.

Generalni direktor, prof. dr. Vidan Marković, kao član programskog odbora, učestvovao je na ceremoniji otvaranja skupa, koje se prvenstveno bavila sljedećim temama: napredni modeli za upravljanje kompanijama, kontrola rizika, optimizacija troškova pomoću digitalizacije i opšti propisi EU. Osim toga, on je dao izjavu za portal “Moja politika”, gdje je govorio o značaju digitalizacije poslovnih procesa za budućnost poslovanja i naglasio različite značajne aspekte celokupnog procesa kao što su infrastruktura sistema, sveobuhvatnost informacija podržanih od strane sistema kao i pitanje sigurnosti sistema.