Prezentacija strategije kompanije zaposlenima

Prezentacija strategije kompanije zaposlenima

Posle usvajanja strategije i budžeta za naredne godine, održana je prezentacija za sve zaposlene, jer vjerujemo da su ciljevi postignuti kada smo transparentni, ciljevi su jasni i svi mi radimo kao tim.