Prezentacija strategije kompanije zaposlenima

  • Home
  • Vijesti
  • Prezentacija strategije kompanije zaposlenima

Prezentacija strategije kompanije zaposlenima

Poslije usvajanja strategije i budžeta za naredne godine, održana je prezentacija za sve zaposlene, jer vjerujemo da su ciljevi postignuti kada smo transparentni, ciljevi su jasni i svi mi radimo kao tim.