Фирмена презентация – Q1 2021

Фирмена презентация – Q1 2021

Като първа в поредицата, дойде ред на фирмената презентация за тримесечието Q1 от новата 2021 година, когато заедно с колегите ни обобщихме не само впечатленията си, но и успехите и постигнатите резултати от предходния период. Въпреки че жадувахме за директна комуникация с колегите ни и връщане към редовната работа от офиса, поставихме служителите и здравето им на първо място и продължаваме да работим от вкъщи, докато епидемиологичната ситуация в страната се стабилизира напълно.

Въпреки неочакваните глобални промени, sTECH успява да организира бизнеса си по такъв начин, че производителността да остане на завидно ниво. UNIQA БиХ официално стана част от семейството sCore с успешното внедряване на приложението sClaims, което нямаше да бъде реализирано без усилията и отдадеността на нашия професионален екип. Планът ни е приложението sClaims да стартира и в България, както и да реализираме голям брой бъдещи проекти в БиХ. Освен това предходното тримесечие беше белязано от големи организационни промени и активна работа по планиране на ново, подобрено приложение sCore 3.0.

С голяма гордост можем да кажем, че постигнахме значително по-висока степен на доверие от бизнеса и клиентите като следствие от всички положителни резултати, които постигнахме до момента. Радваме се, че нашият екип от професионалисти и експерти в областта на застраховането и информационните технологии нараства от тримесечие на тримесечие, за да укрепнем и придобием по-голяма способност, така че да бъдем все по-добри във възстановяването на ценностите на бизнеса.

Смело продължаваме поредицата от успехи и се надяваме за още по-успешно Q2 тримесечие!