Фирмена презентация – Q4 2021 и план за Q1 2022

Фирмена презентация – Q4 2021 и план за Q1 2022

Предходната година беше изпълнена с интересни проекти, но и с големи предизвикателства. Завършихме 2021 г. и последното й тримесечие, като обобщихме впечатленията си на редовната ни фирмена презентация.

След пускането в производство на основния модул BE в UNIQA Черна гора, през предходното тримесечие фокусът ни беше върху стабилизирането на работата на този модул, който е сърцето на нашата система sCore 2.0. Планът е да бъде пуснат в производство и в UNIQA Сърбия през първия период на 2022 г. Това, което ни радва особено, е фактът, че още една страна, UNIQA България, се присъедини към нашето семейство в края на миналата година и че стартирахме няколко съвместни проекта за системата sCore 2.0, които планираме да реализираме в следващия период. С най-голяма радост и нетърпение обаче очакваме новата архитектура, която ще разработваме през следващите години. Планирано е използване на съвременни технологии и преминаване към най-новата система – sCore 3.0, която ще бъде още по-гъвкава, по-бърза и по-добра от предшественика й.

С цел да подобрим сътрудничеството ни с клиенти от България, въведохме уроци по английски език за нашите служители, които имат нужда от тях. Също така, с голямата подкрепа на експерти от региона стартирахме обучение в няколко важни области на застраховането, за да подобрим колективното знание и разбиране за застрахователната дейност. Освен това, тъй като активно работим за благополучието и се стремим към здравословен начин на живот, с цел да поддържаме добър жизнен баланс организирахме редовни програми за постигане на благополучие за всички наши служители.

По време на фирмената презентация установихме какво сме научили през предходното тримесечие, за да бъдем по-добри и по-ефективни занапред. В предстоящия период ни очакват редица предизвикателни проекти и дейности, по които ще работим, за да отговорим на очакванията на нашите клиенти.