Uprava kompanije SEE Digital

Kompanija SEE Digital, u vlasništvu UNIQA Österreich Versicherungen AG, osnovana je sa ciljem da UNIQA kompanijama u jugoistočnoj Evropi pruži zajednička i moderna IT i poslovna rješenja, koja su u skladu sa poslovnim modelom UNIQA grupe i da podrži poslovnu strategiju regiona.

Nadzorni odbor

Vladimir Simunović, Predsjednik nadzornog odbora

Michael Ornik – Muellner, Član nadzornog odbora
Boris Hristov Palichev, Član nadzornog odbora
Nela Belević, Član nadzornog odbora
Filip Mihaylov, Član nadzornog odbora
Andreas Harald Ofner, Član nadzornog odbora
Christian Gosch , Član nadzornog odbora

SEE Digital Menadžment

Natko Marasović, Generalni direktor