sCore

Korišćenjem sCore rješenja našim klijentima je omogućeno:

 • Unaprijeđenje kvaliteta usluge u eri digitalizacije
 • Povezivanje sa sistemima za rad sa polisama i bazom lica, putem različitih uređaja
 • Fleksibilna autorizacija i provjera identiteta
 • Historizacija podataka i izvještavanje u skladu sa propisima
 • Pristupanje korisničkim interfejsima na više jezika, rad sa više valuta i sa većim brojem klijenata
 • Prilagođavanje sistema u skladu sa njihovim specifičnim potrebama

sCore sistem je u implementaciji i upotrebi u SEE regionu.

sCore je sveobuhvatno integrirano rješenje koji podržava sve ključne procese poslovanja osiguravajuće kuće, od izdavanja ugovora o osiguranju do procesa prijave, obrade i isplate šteta. Zasnovan na iskustvu i potrebama tržišta, sCore olakšava zaposlenima u osiguranju da odgovore na zahtjeve tržišta i lako se prilagode novim trendovima.

Dizajnirali smo modularan i fleksibilan sistem, koji podržava specifične procese poslovanja. Sistem je zasnovan na modernim IT rješenjima, čime optimiziramo operativne troškove, troškove održavanja i troškove daljeg razvoja. Našim klijentima je omogućeno implementirati module u skladu sa svojim potrebama i prioritetima u poslovanju.

sCore Front office moduli:

sCore POS – Web aplikacija koja podržava celokupan životni ciklus ugovora, sa pod modulima:

 • Prodaja
 • Održavanje ugovora (obračuni, obnova, aneksi, raskidi)
 • Konfiguracija proizvoda

sClaims – rješenje koje podržava kompletan proces prijave, obrade i isplate šteta svih vrsta osiguranja, sa pod modulima:

 • ClaimsInfo
 • Claims
 • Complaints

Business Entities – Web modul za održavanje informacija o komitentima i svim učesnicima u ključnom dijelu poslovanja.

Documents – Obezbjeđivanje, skeniranje, čuvanje i distribucija dokumentacije uz mogućnost integriranja sa vanjskim DMS sistemima – omogućen je potpun rad “bez papira”.

sCore 2.0

sCore 2.0 je implementiran da podrži sve osnovne procese osiguranja, istovremeno pružajući rješenja od Front do Back office-a u jednom sveobuhvatnom softverskom paketu. Izgrađen je koristeći najnovije tehnologije koje omogućavaju brze procese toka posla, što zaposlenicima daje više vremena da se usredsrede na važne zadatke.

Robustan, skalabilan, siguran, fleksibilan sistem, smješten u pouzdanom oblaku, sCore 2.0 pruža vrhunske performanse. Otvoren je za jednostavnu integraciju s drugim IT rješenjima, istovremeno ispunjavajući buduće potrebe, vođene digitalizacijom ekosistema osiguranja.

 

Back office moduli:

Collection and Disbursement modul – (C&D) – centralni računovodstveni modul za računovodstvo finansijskih transakcija i knjiženje podataka na glavnoj knjizi i računima podupravnih računa, upravljanje računima potraživanja/obaveza, rukovanje premijama i ostalim uplatama u vezi sa osiguranjem, obradu dolaznih plaćanja, kao i finansijsko izvještavanje.

Commission – modul upravljanja provizijama za osiguranje koji racionalizuje i operacionalizuje upravljanje složenim kalkulacijama naknada za prodajnu snagu (agenti, brokeri i sl.).

Dunning – modul koji osigurava sistematski način praćenja dospjelih računa, kao i metodičnu komunikaciju s kupcima radi osiguranja naplate potraživanja

Reinsurance/Coinsurance modul – fleksibilno, integrirano rješenje koje podržava cjeloviti životni ciklus reosiguranja i suosiguranja: upravljanje procesima, računovodstvo i postupak izvještavanja.