sCore

Korišćenjem sCore rešenja našim klijentima je omogućeno:

 • Unapređenje kvaliteta usluge u eri digitalizacije
 • Povezivanje sa sistemima za rad sa polisama i bazom lica putem različitih uređaja
 • Fleksibilna autorizacija i autentifikacija
 • Historizacija podataka i izveštavanje u skladu sa propisima
 • Pristupanje korisničkim interfejsima na više jezika, rad sa više valuta i sa većim brojem klijenata
 • Prilagođavanje sistema u skladu sa njihovim specifičnim potrebama

sCore sistem je u implementaciji i upotrebi u SEE regionu.

sCore je sveobuhvatno integrisano rešenje koji podržava sve ključne procese poslovanja osiguravajuće kuće, od izdavanja ugovora o osiguranju do procesa prijave, obrade i isplate šteta. Zasnovan na iskustvu i potrebama biznisa, sCore olakšava zaposlenima u osiguranju da odgovore na zahteve tržišta i lako se prilagode novim trendovima.

Dizajnirali smo modularan i fleksibilan sistem, koji podržava specifične procese poslovanja. Sistem je zasnovan na modernim IT rešenjima, čime optimizujemo operativne troškove, troškove održavanja i troškove daljeg razvoja. Našim klijentima je omogućeno da implementiraju module u skladu sa svojim potrebama i prioritetima u poslovanju.

sCore Front office moduli:

sCore POS – Web aplikacija koja podržava celokupan životni ciklus ugovora, sa pod modulima:

 • Prodaja
 • Održavanje ugovora (obračuni, obnova, aneksi, raskidi)
 • Konfiguracija proizvoda

sClaims – rešenje koje podržava kompletan proces prijave, obrade i isplate šteta svih vrsta osiguranja, sa pod modulima:

 • ClaimsInfo
 • Claims
 • Complaints

Business Entities – Web modul za održavanje informacija o komitentima i svim učesnicima u ključnom delu poslovanja.

Documents – Zavođenje, skeniranje, skladištenje i distribucija dokumentacije uz mogućnost integracije sa eksternim DMS sistemima – obezbeđen potpuni rad „bez papira”.

 

sCore 2.0

sCore 2.0 je implementiran kako bi podržao sve osnovne procese osiguranja, istovremeno pružajući u jednom sveobuhvatnom softverskom paketu rešenja za Front Office, kao i za Back Office. Izgrađen je uz upotrebu najnovijih tehnologija koje omogućavaju brzo obavljanje svih procesa i tokova posla, što zaposlenima ostavlja više vremena da se fokusiraju na važne zadatke.

Robustan, skalabilan, siguran, fleksibilan sistem, smešten na privatnom, pouzdanom cloud sistemu, sCore 2.0 pruža vrhunske performanse. Otvoren je za laku integraciju sa drugim IT rešenjima, dok istovremeno omogućava ispunjavanje budućih potreba, vođenih digitalizacijom ekosistema osiguranja.

sCore 2.0 obuhvata sve Front office module, zajedno sa sledećim Back Office modulima.

 

Back office moduli:

Collection and Disbursement – (C&D) – centralni modul za računovodstvo finansijskih transakcija i knjiženje podataka na G/L i podređenim računima, upravljanje potraživanjima i obavezama, rukovanje premijama i ostalim uplatama u vezi sa osiguranjem, obradu dolaznih plaćanja, kao i finansijsko izveštavanje.

Commission – modul upravljanja provizijama iz osiguranja koji racionalizuje i operacionalizuje upravljanje složenim kalkulacijama naknada za saradnike i prodaji (za agente, brokere i sl.).

Dunning – modul koji osigurava sistematski metod praćenja dospelih računa, kao i metodičku komunikaciju sa kupcima kako bi se osigurala naplata potraživanja.

Reinsurance/Coinsurance modul – fleksibilno, integrisano rešenje koje podržava kompletan životni ciklus reosiguranja i suosiguranja: upravljanje procesima, računovodstvo, kao i proces izveštavanja.