ECM i BPMS

SEE Digital je uspešno implementirao ECM u sledećim UNIQA kompanijama:

 • UNIQA Hrvatska
 • UNIQA Srbija
 • UNIQA Crna Gora
 • UNIQA Bugarska
 • UNIQA Bosna

Potpuno isti sistem je već godinama u upotrebi u UNIQA kompanijama u Austriji, Češkoj, Slovačkoj, Mađarskoj, Poljskoj…

ECM – Enterprise Content Management

*Sistem za upravljanje dokumentima

ECM predstavlja kompletno rešenje za konvertovanje papirnih dokumenata u elektronske, lako pretraživanje i upravljanje uskladištenim dokumentima uz pomoć predefinisanih i mapiranih poslovnih procesa.

KOMPONENTE

Scan i Capture clijent

 • Scan klijent se koristi za konvertovanje papirnih dokumenata u elektronski format
 • Capture klijent se koristi za indeksiranje dokumenata, dodeljivanje predefinisanog seta atributa za svaki skenirani ili importovani dokument
 • Slanje dokumenata u arhivu – sofisticirai i sigurni data centar

ECM Klijent

Web based klijent za brzu i laku pretragu i pregled dokumenata sa striktno definisanim korisnicima i korisničkim pravima

 • Alati za praćanje i izveštavanje
 • Kompletno praćenje DMS-a
 • Kreiranje raznih DMS izveštaja i statistika

Web services

Web servisi se koriste za integraciju sa ostalim IT sistemima. Akcije koje se mogu izvoditi u web klijentu, takođe se mogu izvršiti preko web servisa: upload, download, pretraga, menjanje atributa, pomeranje iz jedne u drugu arhivu…

Integracija ECM-a sa već postojećim IT rešenjima u kompaniji umnogome povećava vrednost i upotrebljivost svih sistema.

SEE Digital je uspešno implementirao BPMS u sledećim UNIQA kompanijama:

 • UNIQA Hrvatska
 • UNIQA Srbija
 • UNIQA Crna Gora
 • UNIQA Bugarska (u Bugarskoj se uspešno koristi i kao sistem za obradu šteta)

BPMS – Business Process Management System

The Business Process Management System (BPMS) je web based klijent za upravljanje poslovnim procesima i BPMS taskovima.

BPMS je usko integrisan sa ECM-om, a sa dodatnim fukcionalnostima kao što su integracija sa email-om, SLA menadžment… može značajno da utiče na povećanje produktivnosti kompanije čineći poslovne procese fleksibilnim i lako upravljivim.